Close

Nagar Palika Parishads And Nagar Panchayats

Nagar Palika Parishads

1-Bulandshahr
2-Gulaothi
3-Sikandrabad
4-Khurja
5-Anoopshahr
6-Jahangirabad
7-Shikarpur
8-Syana
9-Debai

Nagar Panchayats

1-Aurangabad
2-Kakor
3-Pahasu
4-Chhatari
5-Bugrasi
6-Khanpur
7-B. B. Nagar
8-Naraura