Close

Constituencies

  • Sikandrabad  –   064
  • Bulandshahr  –   065
  • Siyana             –   066
  • Anoopshahr   –   067
  • Dibai                –   068
  • Shikarpur        –   069
  • Khurja              –   070