Close

DM Succession List

S No

Name of
District Magistrate

From

To

1 Shri J L Stubs 1940 1942
2 Shri D P Hardi 10-07-1943 26-04-1944
3 Shri Ram Babu Saxena 20-04-1944 24-07-1946
4 Shri R P Bhargav 19-07-1946 20-08-1947
5 Shri M Lal 20-08-1947 21-04-1948
6 Shri Bhagwan Singh 21-04-1948 25-11-1950
7 Shri H C Sharma 15-11-1950 08-01-1953
8 Shri J B Tandon 08-01-1953 28-05-1955
9 Shri Gyan Prakash 28-05-1955 09-07-1956
10 Shri S Hamid 18-07-1956 14-07-1957
11 Shri S M Malhotra 19-07-1957 21-05-1959
12 Shri A K Singh 21-05-1959 28-01-1961
13 Shri B D Seth 28-01-1961 22-12-62
14 Shri R K Goyal 22-12-62 21-02-1964
15 Shri S S Ahmad 14-05-1964 24-07-1967
16 Shri K P Bahadur 09-05-1967 15-06-1970
17 Shri A K Das 15-06-1970 01-06-1974
18 Shri D S Bagga 01-06-1974 13-07-1975
19 Shri D M Mishra 14-04-1975 26-04-1976
20 Shri R N Tiwari 03-05-1976 15-07-1977
21 Shri R C Jain 16-07-1977 07-02-1979
22 Shri P L Puniya 07-02-1979 25-03-1980
23 Shri B S Lali 25-03-1980 30-05-1982
24 Shri P C Chaturvedi 30-05-1982 10-09-1982
25 Shri R N Saxena 11-09-1882 24-05-1983
26 Shri Atul Chaturvedi 24-05-1983 28-05-1984
27 Shri Javed Usmani 28-05-1984 15-11-1986
28 Dr. Sarabjit Singh 15-11-1986 20-07-1988
29 Shri R S Lakha 21-07-1988 26-12-1989
30 Shri Jagjit Singh 26-12-1989 02-02-1991
31 Shri B K Singh Yadav 03-02-1991 09-07-1991
32 Shri L B Tiwari 13-07-1991 02-07-1992
33 Shri Sanjeev saran 02-07-1992 04-09-1992
34 Shri Dinesh Singh 06-09-1992 22-03-1993
35 Shri Ved Prakash 24-03-1993 10-01-1994
36 Shri Brij Mohan Meena 10-01-1994 07-02-1994
37 Dr. B P Nilratna 07-02-1994 03-06-1995
38 Dr. Harsaran Das 06-06-1995 30-12-1995
39 Shri Devdatt 30-12-1995 12-09-1997
40 Shri Ajneesh Gupta 12-09-1997 13-04-1998
41 Shri Radha Chauhan 13-04-1998 10-04-1999
42 Shri Anil Kumar 10-04-1999 31-08-1999
43 Shri Devesh Chaturvedi 31-08-1999 15-07-2000
44 Smt Dimpal Verma 15-07-2000 04-06-2002
45 Shri Sudhir Garg 07-06-2002 11-09-2002
46 Shri Umadhar Dwivedi 12-09-2002 15-09-2003
47 Shri Anurag Srivastava 15-09-2003 15-02-2004
48 Shri Kuldeep Seth 16-02-2004 17-06-2004
49 Shri Abhishek Singh 18-06-2004 20-11-2004
50 Smt Neena Sharma 22-11-2004 27-04-2006
51 Shri Alok Kumar 27-04-2006 10-06-2007
52 Shri M K S Sundaram 14-06-2007 18-08-2007
53 Shri Anil Kumar 18-08-2007 19-04-2008
54 Shri Shashi Bhushan Lal Susheel 23-04-2008 01-07-2011
55 Smt Kamini Chauhan Ratan 02-07-2011 21-03-2012
56 Shri Navdeep Rinwa 21-03-2012 11-02-2013
57 Shri G S Priyadarshi 12-02-2013 05-02-2014
58 Sushri Nidhi Kesarwani 05-02-2014 14-10-2014
59 Smt B Chandrakala 14-10-2014 28-03-2016
60 Smt Shubhra Saxena 29-03-2016 26-07-2016
61 Shri Aunjaneya Kumar Singh 26-07-2016 26-04-2017
62 Dr. Roshan Jacob 01-05-2017 27-03-2018
63 Shri Anuj Kumar Jha 15-04-2018 17-02-2019
64 Shri Abhay Singh 17-02-2019 10-07-2019
65 Shri Ravindra Kumar 11-07-2019 23-10-2021
65 Shri Chandra Prakash Singh 25-10-2021