Home

Bulandshahr: At a Glance

District Bulandshahr consist 7 Tehsils,16 Blocks & 17 Nagar Palika's/Nagar Panchayat's.(Map)

 

Tehsils

Blocks

Nagar palika's/Nagar Panchayat's

1. Sadar

 

1. Bulandshahr  Map

2. Agauta  Map

3. Gulaothi  Map

4. Lakhaoti  Map

 

 

1. Bulandshahr

2. Gulaothi

3. Aurangabad

 

2. Sikandrabad

 

1. Sikandrabad  Map

 

 

1. Sikandrabad

2. Kakor

 

3. Khurja

 

1. Khurja  Map

2. Arnia  Map

 

1. Khurja

 

4. Anoopshahr

 

1. Anoopshahr  Map

2. Jhangirabad  Map

 

 

1. Anoopshahr

2. Jhangirabad

 

5. Shikarpur

 

1. Shikarpur  Map

2. Pahasu  Map

 

 

1. Shikarpur

2. Pahasu

3. Chatari

 

6. Siyana

 

1. Siyana  Map

2. Unchagaon  Map

3. B B Nagar  Map

 

 

1. Siyana

2. Bugrasi

3. Khanpur

4. B B Nagar

 

7. Dibai

 

1. Dibai  Map

2. Danpur  Map

 

 

1. Dibai

2. Naraura